Cầu chì cao áp ( 12kV, 24kV, 36kV )

Cầu chì 12kV
Cầu chì cao áp theo tiêu chuẩn DIN
Tiêu chuẩn Anh
Tiêu chuẩn Pháp
Cầu chì trung áp
Cầu chì chìm trong dầu
Cầu chì dạng cắm
Cầu chì bảo vệ mạch động cơCầu chì tác động nhanh

Loại 660V-1000V
Loại 440V-500V
Cầu chì DC
Cầu chì 240V-700V tiêu chuẩn Anh
Cầu chì 2 trong 1 ( chỉnh lưu và bảo vệ pha )
Cầu chì dạng dao kẹp 500-2000V
Cầu chì dạng vuông (690-1300V)
Cầu chì dạng tròn(250-1000V)
Cầu chì hạ áp

Cầu chì cỡ nhỏ (miniature)

Cầu chì loại D ( D-fuse)