Inductive Sensor ( cảm biến điện cảm)

Inductive Sensor ( cảm biến điện cảm)

Loại cơ bản
Dùng cho môi trường khắc nghiệt
Loại nhỏ
Dùng cho áp suất cao
Dùng cho áp suất cực cao
Ứng dụng cần nhiệt độ cao tới 120 độ
Nhiệt độ rất cao tới 180 độ
Dùng cho các cửa xả


Cảm biến quang điện

Loại trụ tròn

Loại vừa                  

Loại nhỏ                  
Loại rất nhỏ                  Cảm biến dạng hộp

Loại nguyên khối

Loại vừa                  
Loại nhỏ                  Loại rất nhỏ                  Cảm biến dùng sóng âm

Loại nguyên khối

Loại nguyên khối

Loại vừa                  
Loại nhỏ                  


Cảm biến điện dung

Loại cơ bản

Loại nâng cao                  Phụ kiện

Cáp kết nối

Socket                  
Plug                  
Màn hình hiển thị